IPES vabi k sodelovanju v anketi o vzdušju v intimno-partnerskih odnosih in družinah v času karantene

Na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov (IPES) že vse od začetka epidemije bolezni COVID-19 pri nas spremljajo različne posledice, ki jih zdravstvena in družbeno-gospodarska kriza prinaša, pri čemer se zavedajo posebno težkega položaja, v katerem so se v teh tednih znašle (predvsem) ženske. 

Oblikovali so spletni vprašalnik, s pomočjo katerega želijo pridobiti boljši vpogled v dejansko vzdušje, ki ga negotovosti okoli novonastale situacije povzročajo, in tudi vpogled v prevladujoče partnerske ter družinske dinamike tega obdobja. 

Anketa je na voljo tukaj. 

Več informacij lahko najdete tukaj