Iščejo se udeleženci/ke za mednarodno usposabljanje v Grčiji

Kulturno izobraževalno društvo PiNA išče 6 udeležencev/-k za mednarodno usposabljanje na temo agrikulture. Usposabljanja se bodo udeležili/-e tudi mladinski delavci/-ke iz Grčije.

Projekt se osredotoča na potrebo po zagotavljanju osnovnega poklicnega izobraževanja mladim na področju agrikulture preko mladinskega dela.

Usposabljanje je namenjeno:

  • usposabljanju mladinskih delavcev za prenos osnovnega neformalnega znanja na področju agrikulture mladim,
  • osvetlitvi povezave med agrikulturo in podjetništvom,
  • mreženju med mladinskimi delavci, uspešnimi mladimi kmeti in drugimi deležniki,
  • medkulturnemu učenju.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženka/-ec krije le 30 € prijavnine in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za potne stroške (275€), razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano krijejo gostitelji.

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno nedelje, 15. aprila 2018.

Več informacij najdete tukaj.