Izid priročnika Z globalnim učenjem do globalnih ciljev

Združene nevladne organizacije s področja globalnega učenja so pripravile priročnik Z globalnim učenjem do globalnih ciljev, ki cilje trajnostnega razvoja predstavlja tudi skozi perspektivo globalnega učenja in nakazuje možne aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v večjih ali manjših skupinah.

Priročnik je namenjen tako učiteljem kot vsem tistim, ki se ukvarjajo z neformalnim izobraževanjem.

Vsaka organizacija vključena v konzorcij projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, s svojega vidika predstavlja pogled na cilje trajnostnega razvoja.

Priročnik si lahko brezplačno prenesete tukaj.