Izšel je priročnik “Counter Hate: Key Action 2 Strategic Partnership in the Field of Youth”

Projekt “Counter Hate” je dolgoročni strateški partnerski projekt na področju mladine v programu Erasmus +. V tem projektu so sodelovali štirje strateški partnerji: Latvijas Jauniešu Attīstības centrs (Latvija), Alternativi International (Bolgarija), Austrian Young Workers Movement (Avstrija) in Projuven (Španija). 

Priročnik je namenjen mladim in socialnim delavcem_kam, ki se ukvarjajo s temo digitalnih medijev in sovražnim govorom  in katerih cilj je okrepiti digitalno medijsko pismenost mladih. Za preprečevanje sovražnega govora je za mlade uporabnike_ce interneta pomembno, da lahko razumejo, analizirajo, preverjajo in preverijo eksplicitne in implicitne vsebine ter kritično obravnavajo digitalne medije – mladinsko delo lahko pomembno prispeva k temu. 

Publikacijo lahko najdete tukaj.