Izšla je publikacija “Taking the future into their own hands” o mladinskem delu in podjetniškem učenju

Evropska unija in države članice med mladimi promovirajo podjetniške kompetence kot priložnost za aktivno participacijo v družbi. Vloga mladinskega dela pri spodbujanju podjetniškega učenja je bila do danes zapostavljena. Poročilo s prilogami predstavlja odkritja obsežne študije, ki opisuje in analizira doprinos mladinskega dela k podpiranju mladih pri osvajanju kompetenc, ki jim bodo pomagale pri izpolnjevanju osebnih teženj in pri prakticiranju aktivnega državljanstva v Evropi.

Publikacija bazira na obsežni zbirki podatkov o mladinskem delu in podjetniškem učenju iz vseh držav članice Evropske unije, ki združuje 28 državnih poročil, 114 primerov dobrih praks in 12 poročil študij.

Publikacija potrjuje pomemben doprinos mladinskega dela, a tudi predlaga tako potrebne izboljšave znotraj političnih okvirov kot tudi znotraj partnerstev na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Poročilo navaja tudi konkretna priporočila o tem, kako povečati vpliv podjetniškega učenja mladih, za oblikovalce politik, sektor formalnega izobraževanja in za mladinske organizacije s področja dela.

Publikacija je dostopna tukaj.