Izšla je publikcacija “Approaching urban agriculture as a social innovation: Guidelines for the development and implementation of an action plan”

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sklopu projekta AgriGo4Cities izdalo publikacijo “Approaching urban agriculture as a social innovation: Guidelines for the development and implementation of an action plan”.

Publikacija je namenjena javnim institucijam, raziskovalcem, nevladnim organizacijam in vsem posameznikom, ki bi želeli delovati ali že delujejo na področju urbane agrikulture. V njej je podrobneje predstavljen pomen urbane agrikulture, nudi pa tudi dovolj praktičnih izhodišč, da lahko urbano agrikulturo povežemo tudi s participativnim načrtovanjem in vključevanjem ranljivih skupin.

Publikacija je izšla v sklopu projekta AgriGo4Cities, namen katerega je razviti inovativno metodologijo za participativno načrtovanje, ki bo izboljšala zmožnosti javnih administracij za vključevanje ustreznih deležnikov in civilne družbe v upravljanje ter javno participacijo nasploh.

Več informacij o projektu in publikacijo najdete tukaj