Izšlo je novo poročilo: Podnebni in energetski prehod: neizkoriščeni potenciali sredstev Evropske unije

Društvo Focus sporoča, da je objavljeno novo poročilo, z naslovom “Podnebni in energetski prehod: neizkoriščeni potenciali sredstev Evropske unije”. Poročilo kaže, da države članice premalo uspešno črpajo naložbena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada za uresničevanje njihovih podnebnih zavez.  

Kot so napisali pri društvu Focus, za Slovenijo poročilo izpostavlja:  

  • preusmeritev EU financiranja iz področja cestnih povezav v multimodalni promet, železnice, kolesarske steze in pešpoti; 
  • preusmeritev EU financiranja iz področja biomase v proizvodnjo sončne energije in shranjevanje ter prenos električne energije; 
  • večji delež sredstev EU za energetsko učinkovitost v zasebnih stavbah. 

Poročilo lahko najdete tukaj 

Novico društva Focus pa tukaj