Izšlo je poročilo “Coronavirus pandemic in EU – Fundamental Rights Implications”

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) je objavila poročilo z naslovom “Coronavirus pandemic in EU – Fundamental Rights Implications”, v katerem proučujejo ukrepe držav članic Evropske unije za zajezitev pandemije in izpostavlja tiste pristope, ki odražajo spoštovanje človekovih pravic in ki bi lahko bile vzgled drugim državam članicam.  

Poročilo se osredotoča na štiri osrednje vidike:  

  • vsakodnevno življenje, kjer izpostavljajo, da bi moralo biti ukrepom za omejevanje socialnih stikov v vseh državah skupno to, da ne vodijo v popolno družbeno osamitev; 
  • ranljive skupine, kjer poudarjajo, da bi morale države članice EU zaščititi in ne osamiti oseb v institucionalni oskrbi, kot so domovi za starostnike, zapori ali begunski centri; 
  • rasizem, kjer poudarjajo, da bi morale države članice EU skrbneje spremljati rasistične in ksenofobne incidente ter o njih učinkovito poročati, jih preiskovati in takšna kazniva dejanja kazensko preganjati; 
  • dezinformacije in varstvo podatkov, kjer poudarjajo, da bi morale države članice EU pri zaščiti javnega zdravja budno spremljati in izvajati vse zaščitne ukrepe za varstvo podatkov. 

Poročilo lahko v celoti preberete tukaj