Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2018/2019 v javni obravnavi

Delovno gradivo Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2018/2019, ki ga je za javno obravnavo pripravil Urad RS za mladino, je v javni razpravi. Javna obravnava traja od 5. februarja 2018 do 5. marca 2018.

Vse predloge in pripombe sprejemajo do navedenega roka na elektronskem naslovu: gp.mizs@gov.si ali  gp-ursm.mizs@gov.si.

Dopis o pričetku javne obravnave Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2018/2019.

Vir: URSM