Izzivi podeželja v Mestni občini Ljubljana

Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel predvidoma osmih posvetov med občinami in nevladnimi organizacijami. 

Posvet v Ljubljani, ki ne obsega zgolj mesta, pač pa se razprostira tudi po okoliškem podeželju, bo 29. 6. 2020 ob 16.30 v veliki sejni sobi Mestne hiše. 

Cilj posveta je pregled aktivnosti in predlogi deležnikov za izboljšanje položaja razvoja podeželja in dolgožive družbe. 

Proces vsakega posvetovanja bo potekal tako, da bo na osnovi izhodišč med društvi, zavodi in drugimi nevladnimi organizacijami ter kmeti predhodno pripravljena anketa, s katero bodo ugotavljali stališča organizacij do izpostavljenih tematik. Anketa je na voljo tukaj. 

Izhodišča za posvet so objavljena tukaj, priporočila prvega posveta na ravni cele regije pa tukaj 

Vse tiste, delujete na območju Mestne občine Ljubljana pa naprošajo, da izpolnejo anketo, ki je na voljo tukaj 

Več informacij in prijavnico lahko najdete tukaj