Javna dela 2023

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023. Na voljo je 14 milijonov €, okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih. Povabilo bo odprto od 11. novembra 2022 do razdelitve sredstev, najkasneje do 28. aprila 2023.

Na podlagi javnega povabila se sofinancirajo stroški zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za dva sklopa programov:

  • s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga programov javnih del) in
  • z ostalih področij, ki so kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga).

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot 1 leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Izvajalci lahko oddate ponudbe na javno povabilo od 11. 11. 2022 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 28. 4. 2023.

Na javno povabilo se lahko prijavi:

  • pravna oseba, ki je pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu
  • ki je neprofitni delodajalec * ter
  • izpolnjuje druge razpisne pogoje.

* Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega javnega povabila štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo z zakonodajo ali v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček v osnovno dejavnost in ga ne delijo oziroma delodajalci, katerih (so)ustanovitelj ali večinski lastnik je občina ali državna institucija ter socialna podjetja.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje