Javna objava Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Urad RS za mladino sta pripravila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS). Zakon ureja vprašanja, ki so se Uradu RS za mladino oziroma organizacijam v mladinskem sektorju porajala tekom izvajanja ZJIMS. Predlog sprememb je pripravila posebna delovna skupina,  ki so jo sestavljali predstavniki mladinskega sektorja in ministrstev.

S predlogom prihajajo izboljšave na mladinskem področju, ki zadevajo predvsem:

  • jasno definicijo pojma »mlad«,
  • jasen postopek podeljevanja statusa delovanja organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju,
  • pravilen način zbiranja osebnih podatkov v zvezi s preverjanjem pogojev za podeljevanje statusa v javnem interesu v mladinskem sektorju ter obdelave teh podatkov,
  • opredelitev zasnov v zvezi z raziskavami na področju mladine,
  • ureditev postopka podeljevanja javnega pooblastila za izvajanje nalog nacionalnih agencij in kontaktnih točk s spremljajočimi aktivnostmi.

Pozivajo k posredovanju dodatnih predlogov, do katerih se bo, pred vložitvijo zakona v medresorsko usklajevanje znotraj Vlade RS, opredelila omenjena delovna skupina. Rok za oddajo pripomb je 14. 4. 2017.

Več najdete tukaj.

Vir: Urad RS za mladino