Javni ciljni razpis za izbor programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana za obdobje 2022–2026

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna-Elektro Ljubljana za obdobje 2022–2026.

Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega upravitelja Vadbišča Stara mestna elektrarna-Elektro Ljubljana (SMEEL) za obdobje od 1. 1. 2022 do vključno 31. 12. 2026, ki vključuje produkcijsko-vadbene, izobraževalne in prireditvene vsebine s področja sodobne uprizoritvene umetnosti.

Programsko upravljanje SMEEL je upravljanje prostorov SMEEL z namenom zagotavljanja kvalitetnih produkcijskih pogojev (prostorske, tehnične, organizacijske) za neinstitucionalizirane uprizoritvene prakse.

Prijavitelj je lahko nevladna kulturna organizacija, ki deluje na področju razpisa. Nevladna kulturna organizacija za namen tega razpisa je društvo, ustanova, zavod, zadruga ali druga nevladna organizacija s področja kulture, ki po svoji osnovni dejavnosti ne sodi med izobraževalne ali druge podporne organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima sedež v Republiki Sloveniji,
  • ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
  • je nepridobitna,
  • je neprofitna,
  • je neodvisna od drugih subjektov,
  • ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica,
  • ki se presoja v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).

Razpis bo trajal od 8. 10. 2021 do 15. 11. 2021.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo