Javni poziv Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram kultura

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis, katerega predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2017, 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta poteka tudi v letu 2020. 

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 11. 10. 2020. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije. 

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj