Javni poziv Mreže RUK za pilotne projekte

Mreža RUK objavlja javni poziv za vsebinsko zasnovo inovativnih pilotnih projektov na presečišču znanosti, umetnosti in gospodarstva.

Poziv je namenjen identifikaciiji inovativnih pilotnih projektov na področju kulturnih in kreativnih industrij, ki stremijo k produkciji novih trajnostno naravnanih produktov/storitev, spodbujajo sodelovanja znanosti, umetnosti in gospodarstva na konkretnih projektih ter/ali razvijajo mentorske pristope za stimulacijo sodelovanja znanosti, umetnosti in gospodarstva.

Projekte bodo v letih 2022–2023 izvedli laboratoriji mreže RUK v sodelovanju s predlagatelji, ki so lahko nevladne organizacije, gospodarske družbe, javni zavodi, javne agencije in ostala javna telesa ali samostojni podjetniki in samozaposleni v kulturi.

Celoten razpis je objavljen tukaj.

Vir: CNVOS