Javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane Sveta RS za otroke in družino za obdobje 2022-2026

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo Javni poziv nevladnim organizacijam in strokovnim institucijam za posredovanje predlogov za člane Sveta Republike Slovenije za otroke in družino za obdobje 2022 – 2026. Zainteresirane nevladne organizacije lahko predstavnice oziroma predstavnike prijavite do 5. maja 2022.

Svet spremlja in ocenjuje položaj otrok in družine, s poudarkom na uresničevanju pravic otrok, predlaga strokovna izhodišča za sprejem zakonodaje in strateških dokumentov na področju otrok in družine, obravnava predloge zakonov s področja otrok in družine in pripravlja strokovna mnenja o predlogih zakonov, pripravlja pobude za usklajeno delovanje pristojnih organov na področju otrok in družine in za sodelovanje med pristojnimi organi, strokovnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami in spremlja izvajanje sprejete zakonodaje in ukrepov na področju otrok in družine.

Član Sveta je lahko oseba s strokovnimi referencami in izkušnjami na področju otrok in družine. Na podlagi poziva bo izbranih predvidoma pet predstavnikov nevladnih organizacij in predvidoma pet predstavnikov strokovnih institucij.

Več informacij najdete tukaj. Rok za prijave se izteče 5. maja 2022.

Vir: CNVOS