Javni poziv: Plakete Državnega sveta 2020

Slovenska filantropija obvešča, da je bil 13. 10. 2020 na spletnih straneh Državnega sveta Republike Slovenije objavljen Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2020. 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo namreč v znak počastitve 5. 12. 2020, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja.  

Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v ponedeljek, 7. 12. 2020, ob 11.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4. 

Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze. 

Obrazec s predlogom za obravnavo pošljite najkasneje do petka, 6. 11. 2020, na naslov: Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘plakete državnega sveta’ (upošteva se datum poštnega žiga), ali po elektronski pošti na gp@ds-rs.si (upošteva se datum prejema v elektronski poštni predal). 
 
Obrazec je na voljo tukaj.  

Javni poziv lahko najdete tukaj.