Javni poziv za izkaz interesa za članico/člana v Skupini strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini Sveta Evrope (GREVIO) iz RS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni poziv za izkaz interesa za članico/člana v Skupini strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini Sveta Evrope (GREVIO) iz Republike Slovenije.

Skupina strokovnjakov za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO) spremlja, kako pogodbenice izvajajo Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima (Istanbulska konvencija). GREVIO sestavlja najmanj 10 in največ 15 članov, ob upoštevanju spolnega in geografskega ravnotežja ter večdisciplinarnosti strokovnega znanja.

Kandidati/kandidatke izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

  • so osebe z visokimi moralnimi vrednotami;
  • imajo priznane kompetence na področju človekovih pravic, enakosti spolov, nasilja nad ženskami in nasilja v družini ali pomoči in zaščite žrtev ali imajo ustrezne strokovne izkušnje na področjih iz konvencije;
  • neodvisnost in nepristranskost (osebe na položajih odločanja v zvezi z oblikovanjem in/ali izvajanjem politik na področju boja proti nasilju nad ženskami v vladi ali drugih organizacijah, kjer bi lahko prišlo do konflikta interesov glede odgovornosti v zvezi z delom v GREVIO, ne izpolnjujejo tega pogoja);
  • razpoložljivost za učinkovito opravljanje dolžnosti in nalog (čas in zmožnost udeležbe na sestankih in ostalih dejavnostih GREVIO, možnost priprave poročil in drugih dokumentov GREVIO).

Poleg posebnih pogojev mora kandidat/kandidatka izpolnjevati splošne pogoje:

  • aktivno znanje vsaj enega uradnega jezika Sveta Evrope – angleškega ali francoskega (pasivno znanje drugega jezika je zaželeno);
  • državljanstvo Republike Slovenije.

Prednost bodo imeli kandidati/kandidatke s strokovnim znanjem in izkušnjami na področjih odkrivanja in pregona, kot tudi zdravstva in prava, predvsem s strokovnimi izkušnjami z obravnavo žrtev nasilja nad ženskami in nasilja v družini.

Besedilo poziva in vso potrebno dokumentacijo najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.