Javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

CNVOS vabi nevladne organizacije k razmisleku o tem, kateri so tisti njihovi produkti ali storitve, lahko so zagovorniške, komunikacijske ali informacijske, ki jih potrebujejo za svoj še učinkovitejši strokovni ali zagovorniški razvoj. Vabijo vas, da jim te storitve ali produkte predstavite in poveste, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, učinkovitejši in močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij.

Predlagana vrednost produkta naj bo najmanj 2.500 in največ 10.000 EUR z vključenim DDV, v ceno produkta lahko vključite tudi del njegove izvedbe. Ponudba mora biti oddana na posebnem obrazcu, ki ga najdete tukaj.

Ponudbo lahko oddate od 1. 9. 2017 od 12. ure (CET) dalje na elektronski naslov ponudbe@cnvos.si.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS