Javni poziv za predstavnika nevladnih organizacij v svetu Hiše za otroke

Za namen vodenja javnega zavoda Hiše za otroke je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skladno z drugim odstavkom 9. člena Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni zaščiti v Hiši za otroke (Uradni list RS, št. 54/21), objavilo Javni poziv za predstavnika nevladnih organizacij v Svetu javnega zavoda Hiša za otroke.

Rok za oddajo vloge je do vključno 23. 7. 2021.

Besedilo javnega poziva najdete tukaj.

Vir: CNVOS