Javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri opravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni poziv za sodelovanje zainteresiranih nevladnih organizacij pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju 2022 – 2026.

Nevladna organizacija, ki želi sodelovati pri upravljanju krajinskega parka, mora imeti pridobljen status, da deluje v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva kulturne dediščine ali izkazati aktivno delovanje na območju krajinskega parka, ki je usklajeno s cilji krajinskega parka. Nevladne organizacije, ki delujejo v okviru istega področja dela, imajo lahko v svetu samo enega predstavnika.

Celoten poziv je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS