Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za NVO iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2021.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:

  • Evropski razvojni sklad (EDF),
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
  • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
  • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najpozneje do 31. 12. 2024.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni ali so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni.

Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS