Ministrstvo za javno upravo je 15. 6. 2018 objavilo javni poziv za sofinanciranje lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU, v vrednosti 1 milijona evrov.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. To so programi, ki jih razpisujejo generalni direktorati Evropske komisije, agencije Evropske komisije, EU parlament.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte, ki se izvajajo na dan objave javnega poziva in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2019.

Na razpis se lahko prijavi nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), ki:

  • je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU;
  • je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izbran v okviru EU programa, ki določa odstotek finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe,
  • se projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izvaja na dan objave javnega poziva in se zaključi najkasneje do 31. decembra 2019,
  • izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Ministrstvo bo poziv podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki bo potekala v torek, 19. 6. 2018, od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani.

Prijave za udeležbo na delavnici niso potrebne.

Rok prijave na razpis je 23. 7. 2018.

Več si lahko preberete tukaj.