Javni poziv za sofinanciranje projektov NVO, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU ali EFTA, za obdobje 2022–2024

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, za obdobje 2022 – 2024 v višini štirih milijonov evrov. S finančnim prispevkom namerava ministrstvo spodbuditi vključevanje nevladnih organizacij v mednarodni prostor, partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij, ki:

  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa (Horizon Europe);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske države, mednarodne organizacije, agencije ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg D);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov deljenega upravljanja (Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah ipd.), kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg A);
  • se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih razpisov Evropskega parlamenta;
  • se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA, kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte nevladnih organizacij, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2028.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2024.

Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so nevladne organizacije po določbah 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacijev projektih, ki so bili izbrani na razpisih EU ali razpisih Urada za finančni mehanizem.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za javno upravo