Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo

Slovenski filmski center je objavil javni poziv, namenjen zbiranju predlogov za denarno povračilo za filmske in AV projekte. Pravica do denarnega povračila se lahko uveljavlja za filme, namenjene za kinematografsko predvajanje. Prav tako so do denarnega povračila upravičena avdiovizualna dela vseh zvrsti, namenjena predvajanju v medijih, ob formalnih in vsebinskih pogojih, določenih s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in skladno s Pravilnikom o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo (Uradni list RS, št. 7/17).

Na javnem pozivu se lahko kandidira z naslednjimi projekti:

  • igrani filmi ne glede na dolžino,
  • animirani filmi ne glede na dolžino,
  • dokumentarni filmi ne glede na dolžino,
  • srednjemetražni in celovečerni igrani, animirani ali dokumentarni projekti, ki so primerni za javno predvajanje v okviru avdiovizualnih medijskih storitev,
  • posamezne epizode televizijskih nadaljevank in serij,
  • animirane serije,
  • televizijske nadaljevanke, kjer se posamezna sezona epizod šteje kot en projekt.

Pravico do denarnega povračila lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo. Pravico do denarnega povračila lahko uveljavlja tudi izvršni producent, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima za izvedbo filma ali avdiovizualnega dela na območju Republike Slovenije sklenjeno pogodbo s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, ter izpolnjuje druge razpisne pogoje. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za denarna povračila je 1.000.000 EUR, z možnostjo začetka črpanja v letu 2018.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 15. 9. 2017.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Slovenski filmski center