Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2019

Urad RS za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2019. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela.

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so: 

  • Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
  • Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
  • Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Sloveniji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno v mladinskem sektorju v skladu z  ZJIMS.

Državna priznanja se lahko podelijo fizičnim osebam, ki živijo v Sloveniji oziroma pravnim osebam, ki obstajajo in dejansko poslujejo v času izbire prejemnika.

Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe.

Predloge sprejemajo do 28. oktobra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.