Javni programski razpis JSKD za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana

Predmet razpisa je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: glasba/gledališče in lutke/ples/folklora in ljudski pevci/film in video/literatura/likovna in foto dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, ki so:

  • redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
  • produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na
  • neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
  • skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;
  • izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana in ustrezajo kriterijem tega razpisa. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Rok prijave je 20. 4. 2018.

Razpis je dostopen tukaj.