Javni programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana

Cilj razpisa je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez ter zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ljubljana PrP-2017 znaša 222.200,00 EUR.

Predmet razpisa Ljubljana je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev, ki so:

  • redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo,
  • produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti,
  • skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta,
  • izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Dejavnosti morajo biti s področja glasbene (vokalna in instrumentalna glasba), gledališke in lutkovne dejavnosti, folklorne dejavnosti, filmske in video dejavnosti, plesne dejavnosti, likovne dejavnosti/sodobni načini umetniškega izražanja, literarne dejavnosti.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Razpis se zaključi 24. 4. 2017.

Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: JSKD