Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju MOL, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturno dejavnost je objavil razpis, katerega predmet je sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: 

 • glasba, 
 • gledališče in lutke,  
 • ples, 
 • folklora in ljudski pevci, 
 • film in video, 
 • literatura, 
 • likovna in foto dejavnost,  
 • sodobni načini umetniškega izražanja.  

Programi, ki bodo sofinancirani, morajo:  

 • Delovati redno, sistematično in kontinuirano, kar se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo.  
 • Producirati kulturne dogodke (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti.  
 • So skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta.  
 • Izvajajo izobraževanje in usposabljanje za potrebe ljubiteljskih dejavnosti.  

Rok prijave je 20. 4. 2020.  

Prijavijo se lahko kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana in imeti status pravne osebe na območju MOL.  

Več informacij in preostale pogoje lahko najdete tukaj