Javni razpis II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024: Socialno varstvo in varovanje zdravja

Objavljen je javni razpis II za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2022 in/ali za leta od 2022 do 2024: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – Zdravo mesto.

Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL. Predmet javnega razpisa so socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve (varna hiša oziroma zatočišče) in so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: MOL