Javni razpis JAK za izdelavo vzorčnih prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave vzorčnih prevodov del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih (nemščina, izjemoma angleščina ali francoščina), in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdelavo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču za namen predstavitve na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu 2023.

Na razpis za dodelitev subvencij za izdelavo vzorčnih prevodov se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so nosilci avtorskih pravic prijavljenih del ali zastopniki nosilcev avtorskih pravic prijavljenih del.

Kot MSP se šteje vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je ogranizirana kot:

  • gospodarska družba, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) (d.o.o., d.d., k.d., idr.),
  • samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
  • socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega podjetja,
  • avtorji, samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
  • zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na področju založništva;
  • ustanove, ustanovljene na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)

Več informacij o razpisu najdete tukaj.

Vir: Javna agencija za knjigo