Javni razpis MDDSZ za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne mreže v lokalnem okolju, namenjene vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin oziroma se nahajajo v različnih življenjskih obdobjih. Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo razpisane vsebine centrov za družine z namenom zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin, starševskih kompetenc, nudenju pomoči pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov v lokalnem okolju ter podpore družini kot celoti.

Razpisane vsebine so:

  • izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva,
  • izvajanje počitniških aktivnosti za otroke in organizirane delavnice za otroke oziroma mladostnike,
  • svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, učenje reševanja raznovrstnih problemov, ipd.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti