Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic. 

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije bolezni COVID-19.  

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so:  

 • psihosocialno svetovanje,  
 • ozaveščanje, 
 • informiranje,  
 • terensko delo,  
 • zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom,  
 • vzpostavitev novih varnih točk, 
 • digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine. 

Ciljne skupine javnega razpisa so: 

 • žrtve nasilja,  
 • starejši,  
 • invalidi,  
 • osebe s težavami v duševnem zdravju, 
 • otroci in mladostniki in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije).  

Projekt lahko naslavlja več ciljnih skupin. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 projektov. 

Rok prijave je 20. 7. 2020.  

Več informacij lahko najdete tukaj