Javni razpis Mestne občine Ljubljana za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju “Festivali za leti 2018 in 2019”

Predmet dvoletnega projektnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.

Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Projekt (festival) je po zasnovi in vsebini povezan ciklus prireditev, ki kontinuirano trajajo najmanj tri dni in obsegajo najmanj 10 umetniških, kulturnih in s kulturo povezanih dogodkov (gledaliških ali plesnih predstav, koncertov, razstav, literarnih dogodkov, performansov, intelektualnih pogovorov in drugih prireditev), in ki jih bodo prijavitelji v javnem interesu izvedli v obdobju od 2018 do 2019.

Upravičene osebe za prijavo na javni razpis so nevladne kulturne organizacije, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu in projekt, ki ga prijavljajo, ni bil sprejet v sofinanciranje na katerem izmed naslednjih javnih razpisov:

  • Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala MOL (Uradni list RS, št. 87/15)
  • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala MOL (Uradni list RS, št. 59/17)
  • Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2018 in programov za obdobje od 2018 do 2020 s področja mladinskega sektorja v MOL (Uradni list RS, št. 59/17).

Več informacij najdete tukaj.