Javni razpis ministrstva za kulturo za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije v letih 2019–2020

Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo izvajalec javnega kulturnega programa izvedel v obdobju od 2019 do vključno 2020.

Osrednji del javnega kulturnega programa je:

  • ustvarjanje in urejanje vsebin v angleškem jeziku, vključevanje vsebin v platformo kulturne dediščine Evrope Europeana preko Nacionalnega agregatorja e-vsebin, nadaljnji razvoj in tehnično vzdrževanje spletnega portala Culture.si (spletni portal za mednarodno kulturno sodelovanje);
  • urejanje vsebin, združevanje vsebin iz posameznih medijev in drugih informacijskih virov v slovenskem jeziku, nadaljnji razvoj in tehnično vzdrževanje spletnega portala Kulturnik.si (enotna vstopna točka za slovensko kulturo – metaiskalnik po slovenskih spletnih virih in agregator slovenskih kulturnih novic in najav kulturnih dogodkov);
  • promocija obeh spletnih portalov preko spletnih družbenih omrežij, diplomatsko-konzularne mreže, uvrščanja na sorodne vsebinske in druge relevantne domače in mednarodne portale, sodelovanje z mediji ipd.;
  • izvoz in priprava datotek, podatkov, ki nastajajo kot posledica ustvarjanja in urejanja vsebin spletnih portalov Culture.si in Kulturnik.si za potrebe statistične obdelave podatkov na ministrstvu.

Razpisno področje je mednarodno sodelovanje v kulturi ter promocija slovenske kulture v domači in tuji javnosti.

Upravičene osebe so nevladne organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali v drugem ustreznem pravnem aktu kot glavno dejavnost opredeljeno delovanje na področju kulture in umetnosti, ter delujejo na področju javnega razpisa in izpolnjujejo vse ostale splošne in posebne pogoje za sodelovanje na javnem razpisu.

Rok za prijavo je 20. 5. 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.