Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor večletnih kulturnih projektov na področjih umetnosti 2022–2025

Ministrstvo za kulturo je objavil razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področjih umetnosti 2022–2025.

Predmet večletnega projektnega razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2022 do 2025, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2022 do 2023.

Na razpisnem področju “4-letni projekti” so prijavitelji, ki delujejo na razpisnih podpodročjih, izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu in so:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2022-2025 ali
  • javni zavodi, ki v obdobju 2022-2025 ne bodo neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za to obdobje s strani Ministrstva (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe skladno s 97. členom ZVKD-1).

Na razpisnem področju “2-letni projekti” so prijavitelji, ki delujejo na podpodročju razpisa in so:

  • nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2022-2025 ali
  • fizične osebe.

Rok za prijavo je podaljšan do 21. januarja 2022. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo