Javni razpis MK za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture”

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh MCRUK.

Med področja, ki jim je namenjena podpora, sodijo povezovanje področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, s posebnim ozirom na izboljšanje mednarodne konkurenčnosti, boljšo izrabo obstoječe in razvoj nove raziskovalne infrastrukture, vključevanje v mednarodne raziskovalne programe, izrabo inovativnega potenciala raziskovalcev in njihovo mednarodno mobilnost.

Prijavitelji tega razpisa in vključeni konzorcijski partnerji so lahko zasebni in javni zavodi ter društva s področja kulture s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu kot glavno dejavnost opredeljeno delovanje na področju kulture in umetnosti, na področju univerze ali visokošolskih zavodov, ki združujejo kulturno-umetniško in raziskovalno dejavnost ter so bili ustanovljeni najmanj dve leti pred objavo javnega razpisa.

Rok prijave je 22. 2. 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.