Javni razpis MNZ za izvedbo projekta “Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito”

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta “Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito”, ki zajema pripravo in izdelavo brošur in video materiala, namenjenega informiranju oseb, ki nameravajo podati prošnjo za mednarodno zaščito, o postopku odločanja o mednarodni zaščiti ter pravicah in dolžnostih prosilca za mednarodno zaščito, s posebnim dodatkom vsebin, ki se nanašajo na mladoletnike brez spremstva.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:

  • so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS,
  • imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.

Rok prijave je 20. 3. 2019, najkasneje do 15.00.

Podrobne informacije o razpisu najdete tukaj.