Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov v Mestni občini Ljubljana za leto 2019.

  • Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki: znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
  • Znanstveni oziroma strokovni posveti: delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

  • morajo imeti sedež v MOL;
  • za znanstvene oziroma strokovne publikacije so prijavitelji vlog lahko: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost;
  • za znanstvene oziroma strokovne posvete so prijavitelji vlog lahko: javni zavodi, nepridobitne organizacije.

Razpisno dokumentacijo z vsemi informacijami najdete tukaj.