Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2022

Objavljen je javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2022.

Predmet razpisa je financiranje tiska znanstvenih oziroma strokovnih publikacij v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane ter financiranje delavnic, seminarjev, kongresov, konferenc, ipd., ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano, in pomembno prispevajo k njeni promociji. 

Za znanstvene oziroma strokovne publikacije so prijavitelji vlog lahko založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost. Za znanstvene oziroma strokovne posvete so prijavitelji vlog lahko javni zavodi ali nepridobitne organizacije.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: MOL