Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

  • ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
  • informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
  • informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
  • ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
  • učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
  • trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
  • trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Informativni dan s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave sprejemajo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si do konca decembra.

Rok za prijavo je 22. 1. 2018.

Več informacij najdete tukaj.