Javni razpis Urada za komuniciranje za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2019

Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah.

Predmet tega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov

Sklop B: Boj proti trgovini z ljudmi

  • Projekti namenjeni ozaveščanju mladostnikov (SKLOP B1 in B2)
  • Projekt namenjen ozaveščanju potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja in prisilnega dela (SKLOP B3)
  • Projekt namenjen ozaveščanju splošne javnosti (SKLOP B4)

Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).

Rok prijave je 23. 1. 2019.

Razpis najdete tukaj.