Javni razpis za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2022 in 2023

Predmet javnega razpisa je dodelitev prostorov Okoljskega centra v brezplačno uporabo (v skupni površini 315 m2 ) za leti 2022 in 2023, na naslovu Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana.

Upravičeni vlagatelji so: konzorcij oziroma povezava najmanj petih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali na področju urejanja prostora (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi) in imajo podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, priznan na dan oddaje vloge na javni razpis. 

Več informacij najdete tukaj.

Vir: CNVOS