Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi za leto 2018. Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore samozaposlenim v kulturi za izvedbo njihovih projektov ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), na podlagi predloženega delovnega načrta.

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Vrednost delovne štipendije je določena v višini 3.000,00 EUR bruto, okvirno bo podeljenih 53 delovnih štipendij v skupnem znesku 159.000,00 EUR.

Na javni razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki:

  • so samozaposleni v kulturi, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisani v razvid najmanj do 31. 12. 2018,
  • da samozaposleni v letu 2018 ni starejši od 35 let (upošteva se letnica rojstva 1984).

Več informacij najdete tukaj.