Javni razpis za imenovanje direktorice oziroma direktorja CNVOS

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Povšetova 37, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju zavod), z dnem 26. 06. 2017 pričenja s postopkom javnega razpisa za imenovanje direktorice oziroma direktorja (v nadaljevanju direktor) zavoda.

Kandidati oziroma kandidatke (v nadaljevanju kandidati) morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • 7. raven izobrazbe (2. bolonjska stopnja) in eno leto vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju, ali 6/1. ali 6/2. raven izobrazbe (1. bolonjska stopnja) in tri leta vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju, ali 5. raven izobrazbe in pet let vodstvenih ali organizacijskih izkušenj pri samostojnem vodenju, zaželeno v nevladnem sektorju,
  • poznavanje pozitivne zakonodaje, ki zadeva delovanje nevladnih organizacij,
  • aktivno znanje angleščine in poznavanje vsaj še enega tujega jezika,
  • računalniška pismenost,
  • izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
  • izdelana vizija razvoja CNVOS,
  • poznavanje problematike in potreb nevladnih organizacij,
  • ni funkcionar politične stranke ali civilnodružbene organizacije, ki ni nevladna organizacija (sindikata, cerkve itd.),
  • ni javni uslužbenec ali funkcionar v javnem sektorju in ni vodstveni delavec v profitni organizaciji.

Prijave sprejemajo do vključno 12. 07. 2017.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.