Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 2022 in 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Objavljen je javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 2022 in 2023 sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem ter so namenjeni splošni javnosti.

Upravičene osebe za prijavo na javni razpis so nevladne kulturne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: MOL