Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis, katerega predmet je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2022/23, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.

Pogoji za prijavo na ta javni razpis so:

  • da ima prijavitelj v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja,
  • da so prijavljeni programi usklajeni z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zlasti usklajeni s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, ter s
  • pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov,
  • da so prijavljeni programi pripravljeni v skladu z določili tega javnega razpisa in vsebujejo obvezne podatke iz drugega odstavka in dokumentacijo iz tretjega odstavka 5. točke javnega razpisa,
  • da so vsebine programov usklajene s cilji in ciljno skupino programov,
  • da so prijavljeni programi namenjeni strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogočajo njihov strokovni in disciplinarni razvoj,
  • da prijavljeni programi trajajo najmanj 8 ur,
  • da je prijavitelj na podlagi Javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 izpolnil vse pogodbene obveznosti oziroma v šolskem letu 2020/21 ni bil izvajalec programov kariernega razvoja,
  • da je vsak program prijavljen samo enkrat.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport