Javni razpis za izbor izvajalcev operacij Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis za izbor izvajalcev operacij Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene.

Predmet javnega razpisa, ki je razdeljen na dva sklopa, je sofinanciranje aktivnosti za razvoj prožnih oblik učenja za kakovostno karierno orientacijo za nadarjene dijake, priprava teoretskih podlag za delo ter za evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki.

  • Namen sklopa 1 je vzpostaviti podporna okolja za izvajanje kakovostne karierne orientacije za nadarjene dijake. Podporno okolje, ki bi sistematično spodbujalo nadarjenega dijaka, ni dovolj razvito, zato bi z vzpostavijo dveh regionalnih podpornih središč, v vsaki kohezijski regiji po eno središče (eno v kohezijski regiji Vzhodna Slovenije in eno v kohezijski regiji Zahodna Slovenija) omogočili povezovanje akterjev.
  • Namen sklopa 2 je pridobiti strokovne podlage za spremljanje razvoja in nadaljnje delo z nadarjenimi dijaki ter metodološko orodje za spremljanje in evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki. V ta namen bo izbrana raziskovalna organizacija, ki bo sodelovala z obema izbranima središčema.

Na drugi sklop kot izvajalske organizacije se lahko prijavijo različne vrste organizacij (društva, zavodi, ustanove, javno zavodi, raziskovalni inštituti).

Rok za oddajo prijav je 29. september 2017.

Več o razpisu najdete tukaj.