Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli od 2018 do vključno 2021.

Razpisna področja so uprizoritvena, glasbena, likovna in intermedijska umetnost. Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki delujejo v javnem interesu in je njihovo dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin. Izbranih bo največ 28 javnih kulturnih programov, ki bodo po svojem prispevku k uresničevanju javnega interesa za kulturo prepoznani kot programi, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture.

Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organizacije (pravne osebe, ki do ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije), registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobri v Sloveniji, ki že delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj