Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti v letu 2022

Predmet javnega projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi na področju kulture, samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti) izvedli v letu 2022.

Ministrstvo bo v okviru razpisa sofinanciralo kulturne projekte na podpodročjih:

  • Organizacija koncertov in glasbeno scenskih predstav,
  • Mednarodno gostovanje v tujini,
  • Izvirno glasbeno delo ali koreografija,
  • Glasbeno založništvo,
  • Avtorski projekt,
  • Delovna štipendija.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-22-25;
  • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2021 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2022, oziroma katerih na ta razpis prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-22-25,
  • ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Več informacij si lahko preberete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo